24.7.59

พุทธะภารตี

CHAPTER 0


วัน จันทร์ ที่ 9 ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 9 (กันยายน) พุทธศักราชที่  2999  ปี มะโรง
ก่อนจะเข้าสู่ ศักราชที่ 3000 ที่โลกใบนี้ล้วนมียุคสมัยที่กลไกลสร้างอยู่เรื่อยไป
การเวียนว่ายตายเกิดในยุคนี้ มันยืดยาวขึ้นผู้คนต่างหาดิ้นรนที่จะทำให้ตนไร้ความชรา
อันเป็นที่เกือบจะสำเร็จ มนุษย์ในปัจจุบันมีนี้จึงมีอายุไขราว 500 ปี เพราะได้รับพลังงาน
แร่พิเศษ จาก หินนวกราฮา หินแร่ที่มีเทพนพเคราะห์ทั้ง9 สถิต ก่อนโลกเกือบถูกทำลาย
เมื่อ ปี พ.ศ. 2600 เกิดมีแส่งสว่างวาบ เกิดขึ้น จากประเทศไทย ไกล้เขตพระราชวัง ศาสนาสถาน
วัดวาอารามและ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ทุกเทวาสถานของชาวพุทธ และ ชาวฮินดูที่สร้างไว้
ประสานพลังงานแห่งความบริสุทธิ์ ขึ้นกลางฟ้าดวงดาวสว่างสุริยะจันทราขึ้นพร้อมกัน

"เป็นผลแห่งการสร้างแร่นวกราฮาเกินขึ้นมากลางโลก"

หินที่มีสีสันถึง9 สีอันเจิดจรัส ดั่งที่บุคคลในช่วงนั้นได้กล่าวขานและรอดชีวิตจากคืน
ที่เลวร้ายนั้น จึงมีคำพูดจาก สาวผู้นึงว่า กาลนี้ครบแล้วสิ้นพุทธกาลดั่งทำนาย บัดนี้คนชั่ว
ถูกทำลาย คนดีที่ถูกคัดเลือกจากเบื้องบน กฏแห่งธรรมชาติจากนี้ จักสร้างขึ้นโดยเรา
สิ้นเสียงนั้นทุกอย่างจึงถูกหอบหุ้ม ด้วยแสงสว่าง และ วีดิโอ จากกล้องไอโฟน ที่ เป็นหลักฐาน
ของ ดร.นินิลธารี ได้ทำการถ่ายไว้ในยุค 2600 จนเป็นที่กล่าวขานสอนใจมนุษย์ชาติมาถึง

ทุกวันนี้ และครบกำหนดเป็นวันสากลโลกที่จัดทำโดยสภาชาติศาสนา พุทธะภารตี
ซึ่ง พุทธศาสนายังมีอยู่คู่กับศาสนาฮินดู แต่หัวใจศาสนาถูกหลอมรวมกัน จึงกำเนิดชื่อว่า
"พุทธะภารตี" จึงไร้ข้อกังขาอีกต่อไป ของทั้งศาสดาและเทวาผู้ยิ่งใหญ่ จึงอยู่ในตำแหน่งที่
เท่าเทียบกันเสมอภาคกัน ความสงบสันติภาพจึงบังเกิดขึ้นตั้งแต่นั้นมาจงทุกปัจจุบันดังนี้
แนะนำตัวละคร


กลุมพุทธะภารตี 

พุทธองค์  ฝ่าย ความสงบ ความละอัตรา เข้าสู่ธรรม

พระศิวะมหาเทพ ฝ่าย สมาธิจิต ความสงบ บรรลุโมกษธรรม

พระนารายณ์ ฝ่าย ปกป้องคุ้มครอง มนุษยชาติ

พระพรหมเทพ ฝ่าย ความรู้ ผู้สร้างสรรพสิ่ง

พระพิฆเนศ ฝ่ายกิจกรรม สร้างความสุขผู้แนะนำ

พระสุรัสวตี ฝ่ายการแสดง จิตวิทยาและการค้นคว้า

พระลักษมีเทวี ฝ่ายอบรบ วัฒณธรรมพุทธะภารตี เทวีแห่งการวิวาห์

พระอุมาเทวี ฝ่ายพละกำลัง ของมนุษยชาติ

พระสุริยเทพ พระจันทราเทพ ผู้ควบคุมแสงสว่างกลุ่มสภาเบื้องบน

พระอินทราเทพ ผู้คุมกฏและบอกกล่าวแก่มนุษยชาติ

พระสจีเทวี ภรรยาพระอินทราเทพ ผู้ตัดสินความเป็นธรรม

สภาสากลชนชั้น

พระอวโลกิเตศวร มอบธรรมและปกป้องธาตุ

พระธรณีเทวี ผู้เฝ้าธาตุดิน

พระคงคาเทวีผู้เฝ้าธาตุน้ำ

พระวายุเทพ ผู้เฝ้าธาตุลม

พระอัคนีเทพ ผู้เฝ้าธาตุไฟ

พระวรุณเทพผู้เฝ้ามหาสมุทร

พระโพสพเทวี ผู้เฝ้าความอุดมสมบูรณ์

พระกามเทพ ผู้ สร้างความรัก

พระยมราช ผู้เฝ้าจิตวิญญาณ


กลุ่มมนุษยชาติ

ดิวาลี่  : หญิงสาวผู้เกิดมารักในความสงบ ชอบขับกล่อมร้องเพลง
เป็นชีวิตจิตใจ ฝักไฝ่ในพลังธรรมชาติ

อัคระ : ชายหนุ่มผู้แข็งแรง โดดเด่นไปในทุกวิชา หลงรักดิวาลี่แต่แรกพบ
ไม่ค่อยลงรอยกับอังคระเท่าไรหนัก เพราะเป็นที่โปรดปรานขอวพระอุมาเทวีเช่นกัน

อาทิตย์ : ชายผู้อยู่กับสภาขั้นสูงสนิทสนมกับ พระนารายณ์เป็นดั่งศิษย์

โสมะ : หญิงสาวผู้กำพร้า พ่อแม่ นิสัยยร่าเริงแจ่มใสมีเสน่ห์ต่อผู้พบเห็น
อาศัยอยู่กับ สตรีผู้เป็นแม่เลี้ยง เพียง 10 ขวบพระลักษมีได้ขอนำไปดูแล

อังคระ : ชายกำพร้าพ่อแม่จากสงครามเดือนมืด พระแม่อุมาทรงอุปถัมป์ไว้
นิสัยไร้หัวใจ ไร้ความรู้สึก แต่จงรักภักดีต่อพระอุมาเทวีอย่างยิ่ง

พุทะ : สาวผู้ปราดเปรื่องเฉลียวฉลาดอาศัยอยู่กับพระแม่สุรัสวตี
เป็นมือขวาของพระแม่อย่างยิ่ง ไม่ทราบการกำเนิดที่แน่ชัด

พฤหัสปตี : ชายผู้เป็นผู้นำ ทางจิตวิญญาณ พุทธองค์ทรงสร้างขึ้นให้กำเนิด
จากธาตุน้ำ เป็นนักบวชในสายพุทธองค์

ศุกร์ : ชายผู้เป็นนักบวชแห่งสายพระพรหมเทพ ปรึกษาสร้างคำสอน
ร่วมกับ พฤหัสปตี พระพรหมสร้างขึ้นจากไฟ

เสาร์ : ชายผู้ลึกลับ ผ่านศึกเดือนมืดมากับอังคระแต่ได้รับบาดเจ็บที่ขาขวา
จึงเกิดเป็นปมด้อยและเป็นที่ถกเถียงของสภาสากลชนชั้นเสมอ

ราหู : ชายผิวดำ ผิวสีที่หลงเหลืออยู่ในมุนษยชาติ ของ ปี พ.ศ.2999
และโดดเด่นเป็นที่ชื่นชอบชอบทุกกลุ่มชนชั้น และ เป็นมิตรสหายที่ดีของพระพิฆเนศ

เกตุ : สองสาวฝาแฝด เป็นเพื่อนสนิทของ ดิวาลี่ เว้นแต่ว่า ดิวาลี่ไปที่ไหน
สองสาวจะตามติดตัวไม่ห่าง เพราะคิดเสมอว่า ดิวาลี่คือแฟดคนที่สามของพวกเธอ
เกตุกำเนิดขึ้นมาจากพรของ กามเทพ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น